Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

Danh bạ

Ngày 27/06/2022 14:39:38

DANH BẠ CƠ QUAN XÃ VĨNH PHÚC

TT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Trịnh Văn Bảy
Bí thư Đảng ủy
02373607074
2
Trần Thi Tân
Phó BT Thường trực Đảng ủy
0942921999
3
Trần Thị Lê
Phó BT ĐU- Chủ tịch UBND
0962258268
4
Nguyễn Văn Chúc
Chủ tịch UB.MTTQ
0382604178
5
Trịnh Đình Dũng
Phó CT -UBND
0372221050
6
Dương Văn Luân
Phó CT- HĐND
0962191950
7
Hoàng Ngọc Quê
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
0397741139
8
Vũ Thị Thương
Chủ tịch Hội Phụ nữ
0394059356
9
Trịnh Văn Hân
Chủ tịch Hội Nông dân
0987442309
10
Hoàng Thị Linh
Bí thư Đoàn TNCSHCM
0356281568
11
Đỗ Văn Tùng
Kế toán
0917773488
12
Trịnh Văn Cường
CHT- Ban chỉ huy Quân sự
0354041976
13
Vũ Mạnh Hùng
Trưởng công an xã
0989559669
14
Ngô Đức Nho
Cán bộ NN-NTM
0912975088
15
Lê Thu Hằng
Cán bộ Văn phòng -TK
0965310283
16
Trương Anh Tuấn
Cán bộ Chính sách- xã hội
0388473818
17
Vũ Ngọc Vương
Cán bộ Địa chính
0978750750
18
Tống Thị Xuân Đào
Cán bộ tư pháp
0973897583
19
Nguyễn Văn Khuyến
Trưởng trạm y tế
0975891940

DANH BẠ CƠ QUAN XÃ VĨNH PHÚC

TT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Trịnh Văn Bảy
Bí thư Đảng ủy
02373607074
2
Trần Thi Tân
Phó BT Thường trực Đảng ủy
0942921999
3
Trần Thị Lê
Phó BT ĐU- Chủ tịch UBND
0962258268
4
Nguyễn Văn Chúc
Chủ tịch UB.MTTQ
0382604178
5
Trịnh Đình Dũng
Phó CT -UBND
0372221050
6
Dương Văn Luân
Phó CT- HĐND
0962191950
7
Hoàng Ngọc Quê
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
0397741139
8
Vũ Thị Thương
Chủ tịch Hội Phụ nữ
0394059356
9
Trịnh Văn Hân
Chủ tịch Hội Nông dân
0987442309
10
Hoàng Thị Linh
Bí thư Đoàn TNCSHCM
0356281568
11
Đỗ Văn Tùng
Kế toán
0917773488
12
Trịnh Văn Cường
CHT- Ban chỉ huy Quân sự
0354041976
13
Vũ Mạnh Hùng
Trưởng công an xã
0989559669
14
Ngô Đức Nho
Cán bộ NN-NTM
0912975088
15
Lê Thu Hằng
Cán bộ Văn phòng -TK
0965310283
16
Trương Anh Tuấn
Cán bộ Chính sách- xã hội
0388473818
17
Vũ Ngọc Vương
Cán bộ Địa chính
0978750750
18
Tống Thị Xuân Đào
Cán bộ tư pháp
0973897583
19
Nguyễn Văn Khuyến
Trưởng trạm y tế
0975891940

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC