Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023

Ngày 19/12/2022 11:05:39

Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023

Thực hiện hướng dẫn số: 885/HD-BCH ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ban CHQS huyện Vĩnh Lộc về “Tổng kết công tác Quốc phòng- An ninh năm 2022”.

Ngày 12/12/2022, UBND xã Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Lãnh đạo công an huyện VĩnhLộc , trưởng đoàn là đồng chí Thượng Tá Nguyễn Hữu Xuân Xuân Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc. Về phia Ban chỉ huy Quân sự huyện có Trung tá Nguyễn Việt Hưng- Chỉ huy phó động viên tuyển quân; Đại úy Vũ Xuân Hoàng - Tham mưu phó BCH QS huyện và các đồng chí cừng đi. Về phía xã cóThường trực ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ xã; Trưởng các ban nghành đoàn thể; Trưởng trạm y tế; các Bí thư Chi bộ;Trưởng thôn;BT’; AT’;Thôn đội trưởng. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Trần Thị Lê - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phúc.

z3970574367974_815a2fef966d168fed10899fc0b4ac61.jpg

Hội nghi đã thông qua báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng An ninh năm 2022 và triển khaihương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023 . Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị về công tác Quốc phòng- An ninh đều tập trung vào việc thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ về QP-An của xã, tại các thôn, các chế độ trợ cấp cho người thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn về ANTT_-TTATXH.
Đồng chí
Thượng Tá Nguyễn Hữu Xuân Xuân Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc đã có đánh giá, phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Trần Thị Lê tiếp thu ý kiến phát biểu của thành viên tham dự Hội nghgĩ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện.
z3970574365063_f306441be2287f345926dc301a134f97.jpg

z3970574382905_9b6023a86be1c41bc7c1c91effb97be6.jpg

Hội nghi cũng biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Quốc phòng - An ninh 2022 của xã.
z3970593233689_920a53da7554965adcb72413dc077c6d.jpg

z3970593226896_1181625ee48b74a30e75a8c6488aca30.jpg


Đồng chí Trịnh Văn Bảy- Bí thư Đảng ủy xã -Chủ tịch HĐND xã đã đánh giá công tác QP-AN xã năm 2022, có ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị.

z3970593833131_23424801767e83a0bdb3d5aa3d2a4021.jpg


Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023

Đăng lúc: 19/12/2022 11:05:39 (GMT+7)

Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023

Thực hiện hướng dẫn số: 885/HD-BCH ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ban CHQS huyện Vĩnh Lộc về “Tổng kết công tác Quốc phòng- An ninh năm 2022”.

Ngày 12/12/2022, UBND xã Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Lãnh đạo công an huyện VĩnhLộc , trưởng đoàn là đồng chí Thượng Tá Nguyễn Hữu Xuân Xuân Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc. Về phia Ban chỉ huy Quân sự huyện có Trung tá Nguyễn Việt Hưng- Chỉ huy phó động viên tuyển quân; Đại úy Vũ Xuân Hoàng - Tham mưu phó BCH QS huyện và các đồng chí cừng đi. Về phía xã cóThường trực ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ xã; Trưởng các ban nghành đoàn thể; Trưởng trạm y tế; các Bí thư Chi bộ;Trưởng thôn;BT’; AT’;Thôn đội trưởng. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Trần Thị Lê - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phúc.

z3970574367974_815a2fef966d168fed10899fc0b4ac61.jpg

Hội nghi đã thông qua báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng An ninh năm 2022 và triển khaihương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023 . Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị về công tác Quốc phòng- An ninh đều tập trung vào việc thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ về QP-An của xã, tại các thôn, các chế độ trợ cấp cho người thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn về ANTT_-TTATXH.
Đồng chí
Thượng Tá Nguyễn Hữu Xuân Xuân Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc đã có đánh giá, phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Trần Thị Lê tiếp thu ý kiến phát biểu của thành viên tham dự Hội nghgĩ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện.
z3970574365063_f306441be2287f345926dc301a134f97.jpg

z3970574382905_9b6023a86be1c41bc7c1c91effb97be6.jpg

Hội nghi cũng biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Quốc phòng - An ninh 2022 của xã.
z3970593233689_920a53da7554965adcb72413dc077c6d.jpg

z3970593226896_1181625ee48b74a30e75a8c6488aca30.jpg


Đồng chí Trịnh Văn Bảy- Bí thư Đảng ủy xã -Chủ tịch HĐND xã đã đánh giá công tác QP-AN xã năm 2022, có ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị.

z3970593833131_23424801767e83a0bdb3d5aa3d2a4021.jpg


CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC