Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

UBND xã Vĩnh Phúc đẩy mạnh tỉ lệ cài tài khoản định danh điện tử mức độ 1,2 cho nhân dân

Ngày 20/03/2023 08:23:37

UBND xã Vĩnh Phúc đẩy mạnh tỉ lệ cài tài khoản định danh điện tử mức độ 1,2 cho nhân dân

Thực hiện Công văn số 23/UBND-CA, ngày 22/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 huyện Vĩnh Lộc về “Tập trung triển khai một số giải pháp cấp bách hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đề án 06 trên địa bàn huyện”.

Căn cứ vào danh sách của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính - Bộ Công an đã gửi danh sách các công dân đã Đăng ký thành công Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa thực hiện việc kích hoạt tài khoản. Ban công an xã đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND xã các công văn, kế hoạch nhằm tăng tỉ lệ nhân dân trên địa bàn xã dùng điện thoại thông minh có tài khoản định danh mức độ 1,2.

UBND xã đã chỉ đạo các thành viên Tổ đề án 06 tại xã, thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, và nhân dân trên địa bàn thôn tiến hành đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.Căn cứ vào danh sách công dân đã được cấp mã OTP nhưng chưa thực hiện kích hoạt do Công an xã cung cấp (có danh sách kèm theo), Tổ Đề án 06 thôn mời số công dân đến Nhà văn hóa thôn để được lực lượng Công an và các đồng chí được phân công phụ trách hướng dẫn kích hoạt.

z4179250572892_7fdc14cf8c44a0cd20b35fce22dbd3b3.jpg

z4179349866712_fc0313df7904e263353187a8fa461af5.jpg..
...

z4182000486777_2047568d6e4fc91b3d75a726279c5df0.jpg
...
z4184818396821_973e92236d8df3f3044c79c3bfdca58b.jpg

..


z4187657477586_9da95d667a642a4b9f53794ac770e6ae.jpg
..
z4192695831000_21397ca3461db9f2a6a59f87713f75af.jpg

...
z4190305355600_853074ee1a4b948c4ac11b003506804f.jpg

..
z4195708901231_3dc20e90300f8ae28098b901273c509f.jpg

Một số hình ảnh Ban công an xã, các đồng chí cán bộ phụ trách hướng dẫn
nhân dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1,2.

Đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2023 trong các chỉ tiêu về chuyển đổi số, nhằm mục đích giúp nhân dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, sổ khám bệnh điện tử, các tiện ích cung cấp tại ứng dụng VNeID. Các đồng chí cán bộ trong tổ đề án 06 xã được phân công phụ trách thôn phối hợp với công an xã, thành viên của tổ đề án tại thôn đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ và bước đầu ffatj được những kết quả khả quan.

UBND xã Vĩnh Phúc đẩy mạnh tỉ lệ cài tài khoản định danh điện tử mức độ 1,2 cho nhân dân

Đăng lúc: 20/03/2023 08:23:37 (GMT+7)

UBND xã Vĩnh Phúc đẩy mạnh tỉ lệ cài tài khoản định danh điện tử mức độ 1,2 cho nhân dân

Thực hiện Công văn số 23/UBND-CA, ngày 22/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 huyện Vĩnh Lộc về “Tập trung triển khai một số giải pháp cấp bách hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đề án 06 trên địa bàn huyện”.

Căn cứ vào danh sách của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính - Bộ Công an đã gửi danh sách các công dân đã Đăng ký thành công Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa thực hiện việc kích hoạt tài khoản. Ban công an xã đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND xã các công văn, kế hoạch nhằm tăng tỉ lệ nhân dân trên địa bàn xã dùng điện thoại thông minh có tài khoản định danh mức độ 1,2.

UBND xã đã chỉ đạo các thành viên Tổ đề án 06 tại xã, thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, và nhân dân trên địa bàn thôn tiến hành đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.Căn cứ vào danh sách công dân đã được cấp mã OTP nhưng chưa thực hiện kích hoạt do Công an xã cung cấp (có danh sách kèm theo), Tổ Đề án 06 thôn mời số công dân đến Nhà văn hóa thôn để được lực lượng Công an và các đồng chí được phân công phụ trách hướng dẫn kích hoạt.

z4179250572892_7fdc14cf8c44a0cd20b35fce22dbd3b3.jpg

z4179349866712_fc0313df7904e263353187a8fa461af5.jpg..
...

z4182000486777_2047568d6e4fc91b3d75a726279c5df0.jpg
...
z4184818396821_973e92236d8df3f3044c79c3bfdca58b.jpg

..


z4187657477586_9da95d667a642a4b9f53794ac770e6ae.jpg
..
z4192695831000_21397ca3461db9f2a6a59f87713f75af.jpg

...
z4190305355600_853074ee1a4b948c4ac11b003506804f.jpg

..
z4195708901231_3dc20e90300f8ae28098b901273c509f.jpg

Một số hình ảnh Ban công an xã, các đồng chí cán bộ phụ trách hướng dẫn
nhân dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1,2.

Đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2023 trong các chỉ tiêu về chuyển đổi số, nhằm mục đích giúp nhân dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, sổ khám bệnh điện tử, các tiện ích cung cấp tại ứng dụng VNeID. Các đồng chí cán bộ trong tổ đề án 06 xã được phân công phụ trách thôn phối hợp với công an xã, thành viên của tổ đề án tại thôn đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ và bước đầu ffatj được những kết quả khả quan.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC