Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã Vĩnh Phúc

Ngày 17/05/2023 10:58:46

UBND xã Vĩnh Phúc Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã Vĩnh Phúc

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc năm 2023.

Được sự nhất trí của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ngày 17/5/2023, UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 36/KH-UBND xã ngày 10/5/2023 của UBND xã về thực kế hoạch cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID và cách thức đăng ký tài khoản trên Công dịch vụ công trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lê Tổ trưởng tổ đề án 06 tại xã đã triển khai nội dung kế hoạch với mục đích:

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền về những giá trị, tiện ích của tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT); từ đó tiến hành vận động và hướng dẫn người dân tham gia đăng ký, thu nhận, kích hoạt, sử dụng; phấn đấu đến ngày 15/06/2023 hoàn thành 100% chỉ tiêu kích hoạt TKĐDĐT UBND huyện Vĩnh Lộc giao cho UBND xã Vĩnh Phúc. Xác định việc kích hoạt, sử dụng TKĐDĐT là nền tảng cho các hoạt động kết nối, giao dịch trên môi trường điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

2. Việc hướng dẫn, đăng ký, thu nhận, kích hoạt TKĐDĐT được phổ biến sâu rộng đến toàn bộ công dân trên địa bàn tỉnh nhằm giúp người dân, cơ quan, tổ chức hiểu về ý nghĩa, vai trò lợi ích của việc đăng ký và sử dụng TKĐDĐT, ứng dụng VNeID để phục vụ các giao dịch trên môi trường điện tử.

3. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; phát huy vai trò gương mẫu của Tổ công tác Đề án 06 các cấp trong vận động tuyên truyền hướng dẫn người dân kích hoạt TKĐDĐT.

4. Xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Tổ công tác Đề án 06 các cấp trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thụ nhận hồ sơ và kích hoạt TKĐDĐT. Các nhiệm vụ, giải pháp phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

z4351714211239_b05812401cf16a08c64630412750badf.jpg.
z4351714245637_eed491509402de756645caf8710b71a5.jpg
.
Đồng chí Trần Văn Quyết ( Phó trưởng công an xã) triển khi nội dung kế hoạch và các làm tại các tổ đề án thôn, có sự hỗ trợ của Tổ công tác của UBND xã hỗ trợ các thôn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VneID. Trong đó có phân giao bảng phân giao cụ thể cho 6 thôn 2050 TKĐDĐT mức 1 và 800 mức 2.

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến của các đồng chi thành viên của tổ đề án để xây dựng các làm khoa học, hiệu quả đạt được chỉ tiêu huyện đề ra. Các tổ đề án tại thôn, rà soát đến từng hộ gia đình phân loại các trường hợp đã và chưa cài đặt TKĐDĐT, có phương án mời công dân ra UBND xã cài đặt tài khoản.

Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã Vĩnh Phúc

Đăng lúc: 17/05/2023 10:58:46 (GMT+7)

UBND xã Vĩnh Phúc Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã Vĩnh Phúc

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc năm 2023.

Được sự nhất trí của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ngày 17/5/2023, UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 36/KH-UBND xã ngày 10/5/2023 của UBND xã về thực kế hoạch cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID và cách thức đăng ký tài khoản trên Công dịch vụ công trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lê Tổ trưởng tổ đề án 06 tại xã đã triển khai nội dung kế hoạch với mục đích:

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền về những giá trị, tiện ích của tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT); từ đó tiến hành vận động và hướng dẫn người dân tham gia đăng ký, thu nhận, kích hoạt, sử dụng; phấn đấu đến ngày 15/06/2023 hoàn thành 100% chỉ tiêu kích hoạt TKĐDĐT UBND huyện Vĩnh Lộc giao cho UBND xã Vĩnh Phúc. Xác định việc kích hoạt, sử dụng TKĐDĐT là nền tảng cho các hoạt động kết nối, giao dịch trên môi trường điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

2. Việc hướng dẫn, đăng ký, thu nhận, kích hoạt TKĐDĐT được phổ biến sâu rộng đến toàn bộ công dân trên địa bàn tỉnh nhằm giúp người dân, cơ quan, tổ chức hiểu về ý nghĩa, vai trò lợi ích của việc đăng ký và sử dụng TKĐDĐT, ứng dụng VNeID để phục vụ các giao dịch trên môi trường điện tử.

3. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; phát huy vai trò gương mẫu của Tổ công tác Đề án 06 các cấp trong vận động tuyên truyền hướng dẫn người dân kích hoạt TKĐDĐT.

4. Xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Tổ công tác Đề án 06 các cấp trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thụ nhận hồ sơ và kích hoạt TKĐDĐT. Các nhiệm vụ, giải pháp phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

z4351714211239_b05812401cf16a08c64630412750badf.jpg.
z4351714245637_eed491509402de756645caf8710b71a5.jpg
.
Đồng chí Trần Văn Quyết ( Phó trưởng công an xã) triển khi nội dung kế hoạch và các làm tại các tổ đề án thôn, có sự hỗ trợ của Tổ công tác của UBND xã hỗ trợ các thôn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VneID. Trong đó có phân giao bảng phân giao cụ thể cho 6 thôn 2050 TKĐDĐT mức 1 và 800 mức 2.

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến của các đồng chi thành viên của tổ đề án để xây dựng các làm khoa học, hiệu quả đạt được chỉ tiêu huyện đề ra. Các tổ đề án tại thôn, rà soát đến từng hộ gia đình phân loại các trường hợp đã và chưa cài đặt TKĐDĐT, có phương án mời công dân ra UBND xã cài đặt tài khoản.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC