Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

TỔ CHỨC THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VỤ THU MÙA NĂM 2023 VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023-2024

Ngày 12/09/2023 11:00:00

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2023, UBND xã Vĩnh Phúc đã thành lập đoàn công tác kiểm tra đánh giá năng suất một số cây trồng chính vụ Thu – Mùa năm 2023 và kiểm tra tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2023-2024.

Tham gia đoàn công tác gồm có các đồng chí trong Ban chỉ đạo sản xuất của xã, các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí trưởng thôn, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp.

Vụ Thu - Mùa năm 2023, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn toàn xã là 423,6 ha, trong đó diện tích cây lúa là 372 ha, diện tích cây ngô là 16,6 ha, diện tích rau màu và cây hàng năm khác là 35 ha.

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá thực tế ngoài đồng ruộng cho thấy các loại cây trồng vụ Thu - Mùa năm 2023 sinh trưởng ổn định, ít sâu bệnh và cho năng suất khá. Cụ thể: Đối với cây lúa năng suất bình quân 55,72 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 2.072,9 tấn; năng suất cây ngô 46,1 tạ/ha, sản lượng đạt 73,5 tấn; đối với rau màu và cây trồng hàng năm khác cho giá trị bình quân đạt từ 100-105 triệu đồng/ha.

Đoàn kiểm tra đánh giá năng suất diện tích lúa mùa tại thôn Đồng Minh và thôn Phúc Khang


Để đạt được kết quả sản xuất vụ Thu - Mùa năm 2023 cho hiệu quả, năng suất cao, UBND xã đã bám sát khung lịch thời vụ để chỉ đạo sản xuất, trong đó HTX dịch vụ nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch tưới tiêu phù hợp để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, đồng thời tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra, cán bộ công chức chuyên môn đã bám sát đồng ruộng để kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia sản xuất đảm bảo gieo trồng 100% diện tích chỉ tiêu được giao.

Đối với tiến độ sản xuất vụ đông năm 2023-2024: Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu đạt 131 ha trở lên, trong đó tập trung vào cây ngô, cây ớt và các loại rau màu.

Mặc dù tại thời điểm kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa trên địa bàn xã mới đạt 50/372 ha ( đạt 13,4% diện tích ), nhưng khi nhân dân thu hoạch đến đâu thì tổ chức gieo trồng cây vụ đông đến đó theo phương châm "Sáng thu hoạch lúa, chiều làm vụ đông", do đó tiến độ sản xuất vụ đông trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả khả quan về chỉ tiêu diện tích và cây trồng có chiều hướng sinh trưởng tốt. Đến ngày 12/9/2023 tổng diện tích gieo trồng vụ đông đạt 39 ha. Trong đó diện tích cây ớ xuất khẩu đạt 25 ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 ha, diện tích cây ngô 3,5 ha và diện tích các loại rau màu khác 10 ha ( chủ yếu là cây dưa chuột, đậu, cà và rau cải các loại ).Mô hình sản xuất cây ớt xuất khẩu vụ đông năm 2023-2024

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu về diện tích và nâng cao giá trị sản xuất đối với các loại cây trồng vụ đông, xã Vĩnh Phúc đang nỗ lực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa khi đã đảm bảo độ chín để tạo quỹ đất sản xuất vụ Đông, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo sản xuất bám sát cơ sở để nắm bắt tiến độ và vận động tuyên truyền nhân dân tham gia sản xuất, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của nhân dân để kịp thời báo cáo về UBND xã có giải pháp chỉ đạo để cho nhân dân yêm tâm sản xuất.

TỔ CHỨC THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VỤ THU MÙA NĂM 2023 VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023-2024

Đăng lúc: 12/09/2023 11:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2023, UBND xã Vĩnh Phúc đã thành lập đoàn công tác kiểm tra đánh giá năng suất một số cây trồng chính vụ Thu – Mùa năm 2023 và kiểm tra tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2023-2024.

Tham gia đoàn công tác gồm có các đồng chí trong Ban chỉ đạo sản xuất của xã, các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí trưởng thôn, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp.

Vụ Thu - Mùa năm 2023, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn toàn xã là 423,6 ha, trong đó diện tích cây lúa là 372 ha, diện tích cây ngô là 16,6 ha, diện tích rau màu và cây hàng năm khác là 35 ha.

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá thực tế ngoài đồng ruộng cho thấy các loại cây trồng vụ Thu - Mùa năm 2023 sinh trưởng ổn định, ít sâu bệnh và cho năng suất khá. Cụ thể: Đối với cây lúa năng suất bình quân 55,72 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 2.072,9 tấn; năng suất cây ngô 46,1 tạ/ha, sản lượng đạt 73,5 tấn; đối với rau màu và cây trồng hàng năm khác cho giá trị bình quân đạt từ 100-105 triệu đồng/ha.

Đoàn kiểm tra đánh giá năng suất diện tích lúa mùa tại thôn Đồng Minh và thôn Phúc Khang


Để đạt được kết quả sản xuất vụ Thu - Mùa năm 2023 cho hiệu quả, năng suất cao, UBND xã đã bám sát khung lịch thời vụ để chỉ đạo sản xuất, trong đó HTX dịch vụ nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch tưới tiêu phù hợp để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, đồng thời tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra, cán bộ công chức chuyên môn đã bám sát đồng ruộng để kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia sản xuất đảm bảo gieo trồng 100% diện tích chỉ tiêu được giao.

Đối với tiến độ sản xuất vụ đông năm 2023-2024: Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu đạt 131 ha trở lên, trong đó tập trung vào cây ngô, cây ớt và các loại rau màu.

Mặc dù tại thời điểm kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa trên địa bàn xã mới đạt 50/372 ha ( đạt 13,4% diện tích ), nhưng khi nhân dân thu hoạch đến đâu thì tổ chức gieo trồng cây vụ đông đến đó theo phương châm "Sáng thu hoạch lúa, chiều làm vụ đông", do đó tiến độ sản xuất vụ đông trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả khả quan về chỉ tiêu diện tích và cây trồng có chiều hướng sinh trưởng tốt. Đến ngày 12/9/2023 tổng diện tích gieo trồng vụ đông đạt 39 ha. Trong đó diện tích cây ớ xuất khẩu đạt 25 ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 ha, diện tích cây ngô 3,5 ha và diện tích các loại rau màu khác 10 ha ( chủ yếu là cây dưa chuột, đậu, cà và rau cải các loại ).Mô hình sản xuất cây ớt xuất khẩu vụ đông năm 2023-2024

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu về diện tích và nâng cao giá trị sản xuất đối với các loại cây trồng vụ đông, xã Vĩnh Phúc đang nỗ lực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa khi đã đảm bảo độ chín để tạo quỹ đất sản xuất vụ Đông, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo sản xuất bám sát cơ sở để nắm bắt tiến độ và vận động tuyên truyền nhân dân tham gia sản xuất, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của nhân dân để kịp thời báo cáo về UBND xã có giải pháp chỉ đạo để cho nhân dân yêm tâm sản xuất.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC