Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

Hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn trên địa bàn xã

Ngày 20/07/2018 16:00:00

Hoạt động của Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn trên địa bàn xã.

Trong những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao các thôn trên địa bàn xã Vĩnh Phúc được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Toàn xã có 6/6 thôn có nhà văn hóa, sân tập thể thao. Các thiết chế Nhà văn hóa - Khu thể thao được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ cho các hoạt động hội họp; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Phổ biến kiến thức khoa học và đời sống cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe, nâng cao dân trí cho nhân dân trên địa bàn thôn.

Thông qua các hoạt động tại Nhà văn hóa - khu thể thao thôn đã góp phần nâng cao trình độ dân trí và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát triển; đóng góp thiết thực cho các phong trào xây dựng gia đình, thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Hiện nay, 6 Nhà văn hóa – Khu thể thao ở 6 thôn đều có diện tích đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 06/2011 ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể: thôn Tân Phúc: 200 m2 , thôn Văn Hanh: 200 m2, thôn Cổ Điệp: 180 m2, thôn Phúc Khang: 160 m2, thôn Đồng Minh: 180 m2, thôn Bái Xuân: 309 m2; có ghế ngồi trong hội trường đảm bảo đủ cho nhân dân đến sinh hoạt. Cơ sở vật chất Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn gồm có: Hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng; khẩu hiệu, tượng Bác, phông màn trang trí và trang thiết bị hoạt động như bàn ghế, sách báo, các loại nhạc cụ và dụng cụ thể thao phù hợp với phong trào ở địa phương. Ngoài ra còn có các công trình, thiết chế thể thao như: sân bóng chuyền.

Về công tác quản lý:Nhà Văn hóa – Khu thể thao của các thôn do Trưởng thôn trực tiếp quản lý chung và do Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm duy trì các mặt hoạt động theo quy chế đã được phê duyệt.

Về kinh phí hoạt động thường xuyên: chủ yếu huy động xã hội hóa nhân dân tự nguyện đóng góp. Tiến tới hàng năm do ngân sách nhà nước ở địa phương hỗ trợ một phần.

* Tình hình hoạt động thường xuyên

- Về hoạt động tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị:Hầu hết các địa phương sử dụng hội trường Nhà văn hóa -khu thể thao thôn làm nơi hội họp, tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ chính trị và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nhân dân.

- Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng:tại 6/6 thôn đều có Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ bóng chuyền, cầu lông được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên tại các Nhà Văn hóa - Khu thể thao. Các CLB, Đội văn nghệ quần chúng tuy không thực hiện duy trì sinh hoạt thường xuyên, nhưng khi được triệu tập thì vẫn sẵn sàng nhiệt tình tham gia tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao nhân dịp lễ hội xuân đầu năm, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 23/11 hoặc kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của tỉnh, huyện và xã. Qua đó đã góp phần làm cho phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tại xã ngày càng phát triển sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe và tinh thần cho nhân dân.

- Về tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trẻ em:Nhìn chung còn ít, trung bình mỗi năm chỉ tổ chức được khoảng 1-3 cuộc/năm vào các dịp Tết thiếu nhi, Rằm trung thu, sinh hoạt hè...

Nhìn chung, các Nhà Văn hóa – khu thể thao thôn được sử dụng thường xuyên, chủ yếu là nơi để tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trên địa bàn thôn. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng tại các Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn trong mấy năm gần đây có phát triển hơn (nhất là thôn Tân Phúc, Văn Hanh). Trong thời gian tới, các Nhà văn hóa – Khu thể thao của các thôn trong xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách về xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - thể thao để các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể nhân dân và mỗi người dân có nhận thức đúng, đầy đủ về chủ trương xã hội hóa. Khuyến khích các tổ chức, tập thể, cá nhân và nhân dân tại địa phương tham gia đóng góp, tài trợ kinh phí để tổ chức hoạt động Nhà văn hóa – khu thể thao thôn phát huy công năng và hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động giao lưu, liên hoan, Hội thi, các giải thi đấu thể dục thể thao quần chúng nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao quần chúng trên địa bàn xã ngày càng phát triển./.

Hoàng Linh – Văn phòng UBND xã

Hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn trên địa bàn xã

Đăng lúc: 20/07/2018 16:00:00 (GMT+7)

Hoạt động của Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn trên địa bàn xã.

Trong những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao các thôn trên địa bàn xã Vĩnh Phúc được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Toàn xã có 6/6 thôn có nhà văn hóa, sân tập thể thao. Các thiết chế Nhà văn hóa - Khu thể thao được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ cho các hoạt động hội họp; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Phổ biến kiến thức khoa học và đời sống cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe, nâng cao dân trí cho nhân dân trên địa bàn thôn.

Thông qua các hoạt động tại Nhà văn hóa - khu thể thao thôn đã góp phần nâng cao trình độ dân trí và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát triển; đóng góp thiết thực cho các phong trào xây dựng gia đình, thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Hiện nay, 6 Nhà văn hóa – Khu thể thao ở 6 thôn đều có diện tích đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 06/2011 ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể: thôn Tân Phúc: 200 m2 , thôn Văn Hanh: 200 m2, thôn Cổ Điệp: 180 m2, thôn Phúc Khang: 160 m2, thôn Đồng Minh: 180 m2, thôn Bái Xuân: 309 m2; có ghế ngồi trong hội trường đảm bảo đủ cho nhân dân đến sinh hoạt. Cơ sở vật chất Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn gồm có: Hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng; khẩu hiệu, tượng Bác, phông màn trang trí và trang thiết bị hoạt động như bàn ghế, sách báo, các loại nhạc cụ và dụng cụ thể thao phù hợp với phong trào ở địa phương. Ngoài ra còn có các công trình, thiết chế thể thao như: sân bóng chuyền.

Về công tác quản lý:Nhà Văn hóa – Khu thể thao của các thôn do Trưởng thôn trực tiếp quản lý chung và do Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm duy trì các mặt hoạt động theo quy chế đã được phê duyệt.

Về kinh phí hoạt động thường xuyên: chủ yếu huy động xã hội hóa nhân dân tự nguyện đóng góp. Tiến tới hàng năm do ngân sách nhà nước ở địa phương hỗ trợ một phần.

* Tình hình hoạt động thường xuyên

- Về hoạt động tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị:Hầu hết các địa phương sử dụng hội trường Nhà văn hóa -khu thể thao thôn làm nơi hội họp, tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ chính trị và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nhân dân.

- Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng:tại 6/6 thôn đều có Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ bóng chuyền, cầu lông được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên tại các Nhà Văn hóa - Khu thể thao. Các CLB, Đội văn nghệ quần chúng tuy không thực hiện duy trì sinh hoạt thường xuyên, nhưng khi được triệu tập thì vẫn sẵn sàng nhiệt tình tham gia tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao nhân dịp lễ hội xuân đầu năm, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 23/11 hoặc kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của tỉnh, huyện và xã. Qua đó đã góp phần làm cho phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tại xã ngày càng phát triển sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe và tinh thần cho nhân dân.

- Về tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trẻ em:Nhìn chung còn ít, trung bình mỗi năm chỉ tổ chức được khoảng 1-3 cuộc/năm vào các dịp Tết thiếu nhi, Rằm trung thu, sinh hoạt hè...

Nhìn chung, các Nhà Văn hóa – khu thể thao thôn được sử dụng thường xuyên, chủ yếu là nơi để tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trên địa bàn thôn. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng tại các Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn trong mấy năm gần đây có phát triển hơn (nhất là thôn Tân Phúc, Văn Hanh). Trong thời gian tới, các Nhà văn hóa – Khu thể thao của các thôn trong xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách về xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - thể thao để các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể nhân dân và mỗi người dân có nhận thức đúng, đầy đủ về chủ trương xã hội hóa. Khuyến khích các tổ chức, tập thể, cá nhân và nhân dân tại địa phương tham gia đóng góp, tài trợ kinh phí để tổ chức hoạt động Nhà văn hóa – khu thể thao thôn phát huy công năng và hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động giao lưu, liên hoan, Hội thi, các giải thi đấu thể dục thể thao quần chúng nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao quần chúng trên địa bàn xã ngày càng phát triển./.

Hoàng Linh – Văn phòng UBND xã

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC