Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 13/09/2023 15:54:57

Thực hiện Công văn số 1247-CV/TU ngày 11/9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023, Đảng ủy xã Vĩnh Phúc đã tổ chức triệu tập các thành phần tham dự Hội nghị tại phòng họp trực tuyến xã.

Về tham dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể xã; các đồng chí Bí thư và phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

Sau khi tham dự tiếp thu các nội dung tại hội nghị, các đại biểu đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng lúc: 13/09/2023 15:54:57 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 1247-CV/TU ngày 11/9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023, Đảng ủy xã Vĩnh Phúc đã tổ chức triệu tập các thành phần tham dự Hội nghị tại phòng họp trực tuyến xã.

Về tham dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể xã; các đồng chí Bí thư và phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

Sau khi tham dự tiếp thu các nội dung tại hội nghị, các đại biểu đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC