Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

Bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá, thẩm tra, thẩm định và hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020

Ngày 02/04/2018 21:32:33

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Vĩnh Phúc giới thiệu "Bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá, thẩm tra, thẩm định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020" do Văn phòng điều phối tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao phụ trách các tiêu chí NTM và các đơn vị có liên quan xây dựng.

Bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá, thẩm tra, thẩm định và hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020

Đăng lúc: 02/04/2018 21:32:33 (GMT+7)

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Vĩnh Phúc giới thiệu "Bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá, thẩm tra, thẩm định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020" do Văn phòng điều phối tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao phụ trách các tiêu chí NTM và các đơn vị có liên quan xây dựng.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC