Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới

Ngày 03/07/2018 16:43:46

Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về "Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM", trong thời gian qua BCH Đảng bộ xã Vĩnh Phúc đã tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân biết để tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn xã. Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo của xã và tiểu ban phát triển ở thôn khi có sự thay đổi về công tác tổ chức cán bộ sau đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội các chi bộ, các thôn nhiệm kỳ 2017-2019 để lãnh đạo và chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM đạt kết quả cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", tạo khí thế thi đua mới và động lực to lớn khích lệ nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thắng lợi quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Đến hết tháng 12 năm 2017, xã Vĩnh Phúc đã được hội đồng thẩm định của huyện thẩm định phê duyệt kết quả hoàn thành 16/19 tiêu chí. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Vĩnh Phúc, với nhiều giải pháp đồng bộ - sáng tạo - linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn Đảng toàn dân, bộ mặt nông nghiệp nông thôn và nông dân đã thực sự thay đổi toàn diện. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển nhanh bền vững, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Tăng hộ khá, giàu và giảm hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 4,08% năm 2017. Nhận thứccủa cán bộ Đảng viênvà người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõnét. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắptrên toàn xã. Dân chủ cơ sở được phát huy, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên. Qua đó đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo góp phần huy động nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn xã đã có các cá nhân tích cực tham gia ủng hộ vật chất cho thôn, xã, hiến đất để quy hoạch làm sân TDTT của thôn và cán bộ, nhân dân trong xã đã đóng góp công, tiền hàng tỷ đồng để xây Nhà văn hóa các thôn, làm đường giao thôn, kênh mương nội đồng, tu sửa đình làng, bộ mặtđịa phương đượcđổi mới, tình làng nghĩa xóm được đoàn kết, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường từng bước được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên bên cạnh những tiêu chí đã đạt được địa phương còn 3/19 tiêu chí chưa đạt đó là Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8 về Thông tin truyền thông và tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

Xác định rõ xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vì vậy, trong thời gian tới Cấp uỷ Đảng, chính quyền xã nâng cao vai trò lãnh đạo, công tác phối kết hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy tính chủ động và tích cực của người dân, đa dạng hóa các nguồn lực, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất cùng thực hiện xây dựng NTM; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để mọi người hiểu rõ mục tiêu của xây dựng NTM là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, dân làm, dân thụ hưởng, người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, từ đó nhân dân tin tưởng và tích cực, tự giác thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Hoàng Linh - Văn phòng UBND xã

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 03/07/2018 16:43:46 (GMT+7)

Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về "Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM", trong thời gian qua BCH Đảng bộ xã Vĩnh Phúc đã tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân biết để tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn xã. Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo của xã và tiểu ban phát triển ở thôn khi có sự thay đổi về công tác tổ chức cán bộ sau đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội các chi bộ, các thôn nhiệm kỳ 2017-2019 để lãnh đạo và chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM đạt kết quả cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", tạo khí thế thi đua mới và động lực to lớn khích lệ nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thắng lợi quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Đến hết tháng 12 năm 2017, xã Vĩnh Phúc đã được hội đồng thẩm định của huyện thẩm định phê duyệt kết quả hoàn thành 16/19 tiêu chí. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Vĩnh Phúc, với nhiều giải pháp đồng bộ - sáng tạo - linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn Đảng toàn dân, bộ mặt nông nghiệp nông thôn và nông dân đã thực sự thay đổi toàn diện. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển nhanh bền vững, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Tăng hộ khá, giàu và giảm hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 4,08% năm 2017. Nhận thứccủa cán bộ Đảng viênvà người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõnét. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắptrên toàn xã. Dân chủ cơ sở được phát huy, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên. Qua đó đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo góp phần huy động nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn xã đã có các cá nhân tích cực tham gia ủng hộ vật chất cho thôn, xã, hiến đất để quy hoạch làm sân TDTT của thôn và cán bộ, nhân dân trong xã đã đóng góp công, tiền hàng tỷ đồng để xây Nhà văn hóa các thôn, làm đường giao thôn, kênh mương nội đồng, tu sửa đình làng, bộ mặtđịa phương đượcđổi mới, tình làng nghĩa xóm được đoàn kết, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường từng bước được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên bên cạnh những tiêu chí đã đạt được địa phương còn 3/19 tiêu chí chưa đạt đó là Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8 về Thông tin truyền thông và tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

Xác định rõ xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vì vậy, trong thời gian tới Cấp uỷ Đảng, chính quyền xã nâng cao vai trò lãnh đạo, công tác phối kết hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy tính chủ động và tích cực của người dân, đa dạng hóa các nguồn lực, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất cùng thực hiện xây dựng NTM; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để mọi người hiểu rõ mục tiêu của xây dựng NTM là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, dân làm, dân thụ hưởng, người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, từ đó nhân dân tin tưởng và tích cực, tự giác thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Hoàng Linh - Văn phòng UBND xã

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC