Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023-2024

Ngày 31/08/2023 17:00:00

Sáng ngày 31/8/2023, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phúc tổ chức tổ chức hội nghị triển khai Phương án sản xuất vụ đông năm 2023-2024.

Về tham dự hội nghị có đồng chí trong Ban chỉ đạo sản xuất của xã, các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí trưởng thôn, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Tân - PBT Thường trực Đảng ủy.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - PCT UBND xã chủ trì hội nghị đã đánh giá khái quát những kết quả đã đạt được trong sản xuất vụ đồng năm 2022-2023 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất vụ đông năm 2023-2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Công chức nông nghiệp - đã trình bày Phương án sản xuất vụ đồng năm 2023-2024, trong đó mục tiêu diện tích sản xuất vụ Đông năm nay đạt từ 131 ha trở lên, với các cây trồng chủ lực là: Cây ngô 45 ha, cây ớt 20 ha, cây khoai lang 2 ha và rau mà các loại 68 ha.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Công chức Nông nghiệp phát biểu

Để đạt được chỉ tiêu trên, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia đóng góp các ý kiến và đề xuất các giải pháp thực hiện, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề là hỗ trợ nhân dân có mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, đồng thời có chính sách hỗ trợ khuyến khích nhân dân sản xuất, đặc biệt là các hộ có diện tích sản xuất lớn và các thôn có diện tích sản xuất vượt chỉ tiêu xã giao.

Về tham dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Tân - PBT TT Đảng ủy đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong sản xuất nông nông nói chung trong thời gian vừa qua, trên cơ sở đó đồng chí cũng nhấn mạng thêm một số giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu vụ đồng năm 2023-2024, đó là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu từ xã đến thôn, nâng cao tính tiên phòng của người đảng viên trong sản xuất; các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên đoàn viên tích cực sản xuất, xác định sản xuất vụ đông là một nhiệm vụ chính trị xã hội, cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm để làm động cơ phấn đấu.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - PCT UBND xã - chủ trì hội nghị đã đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu. Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất vụ đông, đồng chí đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, các ngành, cụ thể:

Đối với thôn về tổ chức họp Ban công tác mặt trận và tổ chức họp thôn để triển khai Phương án sản xuất của xã, trong đó xác định các xứ đồng trong vùng sản xuất để vận động nhân dân tích cực tham gia gieo trồng, theo phương châm " Sáng thu hoạch lúa vụ mùa, chiều sản xuất vụ đông" và hàng ngày báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã để tổng hợp đánh giá.

Đối với HTX dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác bảo vệ hoa màu cây trồng vụ mùa, tổ chức cho nhân dân thu hoạch lúa mùa nhanh gọn theo phương châm " Xanh nhà hơn già đồng " vừa để né tránh mưa lớn có thể xảy ra, vừa tạo quỹ đất để sản xuất vụ đông, đồng thời thực hiện tốt công tác nạo vét kênh mương nội đồng, kiểm tra các công trình tưới, tiêu để đảm bảo phục vụ sản xuất tốt nhất.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023-2024

Đăng lúc: 31/08/2023 17:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 31/8/2023, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phúc tổ chức tổ chức hội nghị triển khai Phương án sản xuất vụ đông năm 2023-2024.

Về tham dự hội nghị có đồng chí trong Ban chỉ đạo sản xuất của xã, các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí trưởng thôn, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Tân - PBT Thường trực Đảng ủy.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - PCT UBND xã chủ trì hội nghị đã đánh giá khái quát những kết quả đã đạt được trong sản xuất vụ đồng năm 2022-2023 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất vụ đông năm 2023-2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Công chức nông nghiệp - đã trình bày Phương án sản xuất vụ đồng năm 2023-2024, trong đó mục tiêu diện tích sản xuất vụ Đông năm nay đạt từ 131 ha trở lên, với các cây trồng chủ lực là: Cây ngô 45 ha, cây ớt 20 ha, cây khoai lang 2 ha và rau mà các loại 68 ha.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Công chức Nông nghiệp phát biểu

Để đạt được chỉ tiêu trên, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia đóng góp các ý kiến và đề xuất các giải pháp thực hiện, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề là hỗ trợ nhân dân có mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, đồng thời có chính sách hỗ trợ khuyến khích nhân dân sản xuất, đặc biệt là các hộ có diện tích sản xuất lớn và các thôn có diện tích sản xuất vượt chỉ tiêu xã giao.

Về tham dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Tân - PBT TT Đảng ủy đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong sản xuất nông nông nói chung trong thời gian vừa qua, trên cơ sở đó đồng chí cũng nhấn mạng thêm một số giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu vụ đồng năm 2023-2024, đó là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu từ xã đến thôn, nâng cao tính tiên phòng của người đảng viên trong sản xuất; các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên đoàn viên tích cực sản xuất, xác định sản xuất vụ đông là một nhiệm vụ chính trị xã hội, cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm để làm động cơ phấn đấu.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - PCT UBND xã - chủ trì hội nghị đã đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu. Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất vụ đông, đồng chí đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, các ngành, cụ thể:

Đối với thôn về tổ chức họp Ban công tác mặt trận và tổ chức họp thôn để triển khai Phương án sản xuất của xã, trong đó xác định các xứ đồng trong vùng sản xuất để vận động nhân dân tích cực tham gia gieo trồng, theo phương châm " Sáng thu hoạch lúa vụ mùa, chiều sản xuất vụ đông" và hàng ngày báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã để tổng hợp đánh giá.

Đối với HTX dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác bảo vệ hoa màu cây trồng vụ mùa, tổ chức cho nhân dân thu hoạch lúa mùa nhanh gọn theo phương châm " Xanh nhà hơn già đồng " vừa để né tránh mưa lớn có thể xảy ra, vừa tạo quỹ đất để sản xuất vụ đông, đồng thời thực hiện tốt công tác nạo vét kênh mương nội đồng, kiểm tra các công trình tưới, tiêu để đảm bảo phục vụ sản xuất tốt nhất.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC